live chat

Quy Chế

­­­­Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM 

Số:  008 /2018/VIE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội , ngày 05 tháng 04  năm 2018

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT [tuyendungvietnam.com.vn]

 

          I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn do Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM làm chủ sở hữu. Thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn là các cá nhân, thương nhân có hoạt động thương mại hợp pháp, được Tuyendungvietnam.com.vn chính thức­ công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn cung cấp. Dịch vụ ở đây bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Tuyendungvietnam.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Tuyendungvietnam.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Tuyendungvietnam.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

II. Quy định chung

     - Website Tuyendungvietnam.com.vn (sau đây gọi là Tuyendungvietnam.com.vn) là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập bởi Công Ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106631862 do Sở KHĐT Thành Phố Hà Nội cấp ngày 05/09/2014 (sau đây gọi là VIE VIỆT NAM).

Người tìm việc: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được rao trên Tuyendungvietnam.com.vn của Nhà tuyển dụng. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả Nhà tuyển dụng lẫn người tìm việc.

- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Tuyendungvietnam.com.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.

- Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

- Khi bạn đăng ký là thành viên của Tuyendungvietnam.com.vn, thành viên hiểu rằng:

       + Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

       + Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Tuyendungvietnam.com.vn.

- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Tuyendungvietnam.com.vn.

          III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người tìm việc

a. Đối với đăng tin tìm việc làm (tạo hồ sơ)

Khi có nhu cầu đăng tin tìm việc làm trên Tuyendungvietnam.com.vn người tìm việc nên thực hiện theo các bước sau đây:

- Tạo tài khoản và đăng nhập tài khoản.

- Tạo bộ hồ sơ cá nhân theo mẫu.

- Lưu hồ sơ.

- Kiểm tra thông tin tuyển dụng khi có nhà tuyển dụng xem hồ sơ đó.

- Người tìm việc và người tuyển dụng thỏa thuận đi đến kết quả (tuy vào thỏa thuận của người tìm việc và người tuyển dụng).

b. Đối với thành viên tìm kiếm việc làm trên Tuyendungvietnam.com.vn.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Tuyendungvietnam.com.vn.

Bước 2: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công viêc (điều kiện tuyển dung, quyền lợi người làm…).

Bước 3: Click vào nút “ Nộp hồ sơ ngay ” (bộ hồ sơ cá nhân lưu trong tài khoản của thành viên) để gửi hồ sơ đến người tuyển dụng hoặc người tìm việc liên hệ trực tiếp đến người tuyển dụng thỏa thuận về điều kiện tuyển dụng.

Bước 4: Người tuyển dụng xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

2. Quy trình dành cho người tuyển dụng

a. Chuẩn bị tin bài bằng chữ:

- Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản ( MS Word, Open Office) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10..

b. Đưa nội dung lên website:

Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

- Đăng nhập với thông tin đã được đăng ký tại Tuyendungvietnam.com.vn.

- Thành viên điền thông tin về công việc cần tuyển theo mẫu đã có sẵn. Sau khi chắc chắn về nội dung thành viên gửi tin bài đó.

- Nội dung đăng tin của thành viên sẽ được xếp vào phần tuyển dụng theo loại hình công việc đã chọn.

3. Chính sách giao nhận, vận chuyển

Do đặc thù Tuyendungvietnam.com.vn là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

      4. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

      Tuyendungvietnam.com.vn và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc và người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Tuyendungvietnam.com.vn.

      Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

      - Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM

      - Trụ sở chính: Số nhà 08 Ngõ 32/60 Phố Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

      Tuyendungvietnam.com.vn tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

      Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Tuyendungvietnam.com.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

      Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Tuyendungvietnam.com.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Tuyendungvietnam.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Tuyendungvietnam.com.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Tuyendungvietnam.com.vn.

      Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

  

          IV. Quy trình thanh toán

          1.Phía Tuyendungvietnam.com.vn

       Website Tuyendungvietnam.com.vn bán các gói dịch vụ cho các công ty cần tuyển dụng nhân sự và thu phí.

      Nhà tuyển dụng thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng đã ký với Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM thông qua hình thức:

      - Thanh toán chuyển khoản cho công ty hoặc thanh toán trực tiếp tại Văn phòng công ty.

        2. Nhà tuyển dụng và Ứng viên

      Đối với người tìm việc và người tuyển dụng nếu có phát sinh phí thì hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau để đưa ra phương thức thanh toán phù hợp nhất.

      V. Đảm bảo an toàn giao dịch

      Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Tuyendungvietnam.com.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

      Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

      Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Tuyendungvietnam.com.vn có chính xác không.

      Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển một khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Tuyendungvietnam.com.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

      Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

      Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

          VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

-                 Tuyendungvietnam.com.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân các thành viên. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của người dùng. (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

-                 Không sử dụng, chuyển giao hay tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ 3 nào khác mà không được sự đồng ý.

-                 Trong trường hợp bất khả kháng như bị hacker tấn công, Tuyendungvietnam.com.vn sẽ thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời.

-                 Các cá nhân khi đăng ký thành viên yêu cầu cần khai báo đầy đủ thông tin cá nhân như Họ và tên, địa chỉ liên lạc, Email, điện thoại… và tự chịu  trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đã cung cấp.

-                 Trong trường hợp những thông tin kê khai ban đầu không chính xác, Ban Quản trị Tuyendungvietnam.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên.

 3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tuyendungvietnam.com.vn.

          4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

      - Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM

      - Trụ sở chính: Số nhà 08 Ngõ 32/60 Phố Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

      - Email: tuyendungvietnam.com.vn@gmail.com

          5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

          - Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tuyendungvietnam.com.vn thực hiện việc này.

          - Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ  3 đến Ban quản trị Tuyendungvietnam.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tuyendungvietnam.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

        - Mọi ý kiến quý khách hàng xin liên hệ theo số điện thoại sau:

        SĐT:0466840555                                   

        Email : tuyendungvietnam.com.vn@gmail.com

          6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

          - Thông tin cá nhân của thành viên trên Tuyendungvietnam.com.vn được Tuyendungvietnam.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Tuyendungvietnam.com.vn Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

          - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

          -Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Tuyendungvietnam.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

          - Ban quản lý Tuyendungvietnam.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Bảo vệ quyền lợi của thành viên

Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Tuyendungvietnam.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người tìm việc đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người tìm việc đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của website Tuyendungvietnam.com.vn đến ban quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của người tuyển dụng.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn luôn đảm bảo giải quyết những phản ánh, khiếu nại liên quan đến chất lượng của website Tuyendungvietnam.com.vn. Đối với những phản ánh liên quan đến các thành viên hoạt động trên sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn ban quản trị sẽ có biện pháp xử lý tuy theo mức độ.

VIII. Quản lý thông tin xấu

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Tuyendungvietnam.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

Sau khi thành viên đăng tin tuyển dụng sẽ được hiện thị ngay. Nhưng các thông tin này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Tuyendungvietnam.com.vn kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.

Tuyendungvietnam.com.vn Có đưa ra các gói dịch vụ liên quan đến việc đăng tin tuyển dụng có thu phí.

Đối với loại tin bài này sẽ được kiểm tra nội dung trước khi đăng.

Tuyendungvietnam.com.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của thành viên nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Tuyendungvietnam.com.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Tuyendungvietnam.com.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

Nếu phát hiện thông tin xấu hoặc giả mạo thông tin của ứng viên khi đăng ký và tải lên hồ sơ, vui lòng báo ngay cho người quản trị website chúng tôi thông qua Hotline hoặc email của Tuyendungvietnam.com.vn

          VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Tuyendungvietnam.com.vn, Tuyendungvietnam.com.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: tuyendungvietnam.com.vn@gmail.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

        Mọi thông tin thông báo lỗi xin gửi về :

          Email:  tuyendungvietnam.com.vn@gmail.com

          Số điện thoai: 0466.840.555

IX.Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT [Tuyendungvietnam.com.vn]

1.     Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT [Tuyendungvietnam.com.vn]

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2.     Trách Nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website [Tuyendungvietnam.com.vn]

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và người tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn sẽ có phương án bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các ­­­tham gia Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website [Tuyendungvietnam.com.vn].

1.     Quyền và trách nhiệm của Tuyendungvietnam.com.vn đối với việc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

-       Quyền của Ban quản lý website Tuyendungvietnam.com.vn

-       Ban quản lý website có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên trang web đặc biệt là thông tin về đăng ký kinh doanh và địa chỉ .

-       Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Tuyendungvietnam.com.vn không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

-       Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Tuyendungvietnam.com.vn trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động tuyển việc trên Tuyendungvietnam.com.vn.

-       Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM  giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Tuyendungvietnam.com.vn theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Tuyendungvietnam.com.vn” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM . Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

-       Trách nhiệm của Ban quản lý website Tuyendungvietnam.com.vn

-       Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin tuyển dụng mang tính lôi kéo, trái thuần phong mỹ tục, không đúng mục đích tuyển việc,…

-       Loại bỏ khỏi website những thông tin doanh nghiệp ảo, đa cấp… khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

-       Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-       Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà tuyển dụng/ ứng viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

-       Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

-       Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

-       Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên Tuyendungvietnam.com.vn thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.

-       Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-       Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-       Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Nhà tuyển dụng/ ứng viên hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về Nhà tuyển dụng/ ứng viên, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

-       Hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua website đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

-       Duy trì hoạt động bình thường của website và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM  không phải chịu trách nhiệm liên đới.

-       Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên website.

-       Khi người phát sinh mâu thuẫn Nhà tuyển dụng/ ứng viên hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của Nhà tuyển dụng/ ứng viên, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;

-       Chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website trong điều kiện và phạm vi cho phép;

-       Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website. Các chính sách này sẽ được công bố trên website.

2.     Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng trên website

2.1.  Quyền của Nhà tuyển dụng

-       Được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình đăng tin tuyển dụng lên website.

-       Được đăng tin tuyển dụng trên Tuyendungvietnam.com.vn theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng;

-       Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

-       Đóng góp ý kiến cho Tuyendungvietnam.com.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM.

2.2.  Trách nhiệm của Nhà tuyển dụng

-       Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin tuyển dụng trên Tuyendungvietnam.com.vn; Đảm bảo tính còn hạn của các tin đăng tải trên Tuyendungvietnam.com.vn.

-       Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế;

-       Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;

-       Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;

-       Thông báo kịp thời cho Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;

-       Cung cấp cho Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin đại chỉ làm việc và nội dung công việc.

-       Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Nhà tuyển dụng và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình tuyển dụng với các ứng viên trên Tuyendungvietnam.com.vn .Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng;

-       Không sử dụng dịch vụ của Tuyendungvietnam.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Tuyendungvietnam.com.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

-       Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Tuyendungvietnam.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Tuyendungvietnam.com.vn trong bản Quy chế này;

-       Không được hành động gây mất uy tín của Tuyendungvietnam.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Tuyendungvietnam.com.vn.

-       Cung cấp đầy đủ thông tin về tin tuyển dụng bao gồm:

+       Thông tin về nhà tuyển dụng

+       Thông tin đại chỉ làm việc

+       Thông tin về đăng ký kinh doanh

+       Nội dung công việc

+       Chế độ cho ứng viên, yêu cầu cho vị trí tuyển dụng

-       Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm:

+       Tên và địa chỉ trụ sở của Nhà tuyển dụng

+       Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà tuyển dụng.

+       Mô tả chi tiết về vị trí cần tuyển

+       Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

-       Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về tin đăng  cung cấp trên trang web Tuyendungvietnam.com.vn và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên Tuyendungvietnam.com.vn;

-       Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của chính phủ về thương mại điện tử khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-       Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

-       Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-       Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

-       Khi người dùng có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với Tuyendungvietnam.com.vn, người dùng có thể liên hệ đến nhân viên kinh doanh hỗ trợ hoặc hotline hỗ trợ của Tuyendungvietnam.com.vn.Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho người dùng ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận. Nhà tuyển dụng có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của ứng viên đối với tin đăng của Nhà tuyển dụng trên Tuyendungvietnam.com.vn theo quy định tại hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM.

-       Có trách nhiệm đảm bảo Nhà tuyển dụng và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Nhà tuyển dụng  không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà Tuyendungvietnam.com.vn  hoặc Nhà tuyển dụng đang thực hiện để mua lại dịch vụ/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc Gitnamairlinhs.) mà Nhà tuyển dụng đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Tuyendungvietnam.com.vn. Trường hợp Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM phát hiện Nhà tuyển dụng vi phạm quy định này, Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM có quyền:

+       Yêu cầu Nhà tuyển dụng chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc

+       Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc

-       Khấu trừ mọi chi phí mà Tuyendungvietnam.com.vn đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Nhà tuyển dụng theo các hợp đồng đã ký kết giữa Nhà tuyển dụng và Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM

-       Bồi thường cho những thiệt hại mà Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM  và/hoặc ứng viên phải chịu do Nhà tuyển dụng vi phạm quy định của Tuyendungvietnam.com.vn và/hoặc hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM

3.     Quyền và trách nhiệm của ứng viên trên website

 

 

-         Ứng viên đăng ký là thành viên của Tuyendungvietnam.com.vn cần tuân thủ các bước đăng ký tài khoản trên Tuyendungvietnam.com.vn.

-         Ứng viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

-         Ứng viên dùng quyền đăng nhập thành viên Tuyendungvietnam.com.vn vào mục đích tìm việc và quảng cáo bản thân tới nhà tuyển dụng.

-         Ứng viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tuyendungvietnam.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

-         Ứng viên có quyền khiếu nại nếu tin đăng tuyển của Nhà tuyển dụng là sai sự thật và có mục đích lừa đảo.

-         Ứng viên chỉ được dùng hồ sơ thật, không tạo nhiều Tài khoản với thông tin cá nhân  không đúng sự thật.

-         Ứng viên có quyền yêu cầu tư vấn khi muốn đăng ký thành viên, hoặc thắc mắc về dịch vụ của Tuyendungvietnam.com.vn

4. Phân định trách nhiệm giữa Tuyendungvietnam.com.vn và Nhà tuyển dụng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với ứng viên

-         Mọi thông tin khiếu nại của ứng viên sẽ được lưu giữ bởi bộ phận giải quyết khiếu nại của Tuyendungvietnam.com.vn để phục vụ việc theo dõi quá trình giải quyết khiếu nại của Nhà tuyển dụng. Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân và khiếu nại cho bất kỳ bên nào không liên quan.

-         Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM  có quyền xóa bỏ một phần hoặc tất cả thông tin đăng tải của Nhà tuyển dụng trên Tuyendungvietnam.com.vn nếu Nhà tuyển dụng vi phạm một trong các điều khoản của Quy chế và Hợp đồng mà không cần thông báo trước. Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho bất kỳ ai trong trường hợp này.

-         Nhà tuyển dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp bản quyền và thương mại khi đăng ký hợp tác với Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM

-         Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm trước Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM và pháp luật về mọi thông tin do Bên bán sản phẩm đăng tải trên Tuyendungvietnam.com.vn.

-         Nếu lỗi xảy ra được xác định do sai sót của Nhà tuyển dụng thì Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ phải phải đổi, nếu không sẽ bị khóa tài khoản trên Tuyendungvietnam.com.vn

-         Ứng viên có trách nghiệm khai báo trung thực mọi thông tin cá nhân trong trường hợp xảy ra tranh chấp và có trách nghiệm trình báo mọi thông tin liên quan tới nhà tuyển dụng hoặc quy trình tuyển dụng tron trường hợp lỗi phát sinh từ phía nhà tuyển dụng.

 

-         Đề án thiết lập website Tuyendungvietnam.com.vn được lập và chỉnh sửa ngày 05/04/2018 quy định các nội dung cơ bản về việc thành lập và hoạt động của website Tuyendungvietnam.com.vn.

 

XI. Điều khoản áp dụng

          Quy chế của TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

          Quy chế hoạt động sẽ được TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XII. Điều khoản cam kết

          Mọi thành viên và đối tác/Nhà tuyển dụng hàng khi sử dụng TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn  làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

          Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với TMĐT Tuyendungvietnam.com.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

          Hỗ trợ khách hàng

          Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử [Tuyendungvietnam.com.vn]

          Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM, trụ sở chính:  Số nhà 08 Ngõ 32/60 Phố Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội       

Tel: 0466.840.555        

          Email: tuyendungvietnam.com.vn@gmail.com

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
CHỨC DANH

(Đã Ký) 

GIÁM ĐỐC

BÙI TRUNG DŨNG

 


icon Tìm nhanh ứng viên
Quảng cáo 2
Video tuyển dụng
Tìm ứng viên theo tính chất
Cẩm nang tuyển dụng
Tìm hiểu về quy trình tuyển dụng vào ngân hàng - BIDVTìm hiểu về quy trình tuyển dụng vào ngân hàng - BIDV

- Phần 1: IQ: 10 câu - Phần 2: Hiểu biết về BIDV, kiến thức xã hội: 5 - 10 câu => Từ đợt 2/2016 – 2017 không xuất hiện phần câu hỏi này - Phần 3: Vi mô, vĩ mô: 10 câu

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH NỘP HỒ SƠ VÀO BIDV NĂM 2018HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH NỘP HỒ SƠ VÀO BIDV NĂM 2018

Hiện tại, theo Quy định, BIDV chỉ yêu cầu Ứng viên có Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng, không nói cụ thể quy định như thế nào. Trong khi đó, tại Danh mục Hồ sơ cần phải nộp, BIDV vẫn yêu cầu ứng viên Nộp Chứng chỉ Tin học => Vì vậy, có cái nào quất cái đó, BẮT BUỘC phải nộp CHỨNG CHỈ TIN HỌC cho chắc chắn. Nếu không có, bạn xử lý “linh hoạt” nhé (Tự hiểu ^^)

Cẩm nang tuyển dụng việc làm với người NhậtCẩm nang tuyển dụng việc làm với người Nhật

Khi một người Nhật được một công ty Nhật tuyển dụng, họ có thể sẽ không nhận được một bản miêu tả công việc chính xác; nhân viên mới có thể thậm chí không biết lương và phúc lợi của họ sẽ thế nào, một tình thế mà không mấy người phương Tây cảm thấy thoải mái. Người phương Tây muốn lời hứa phải được nói rõ ràng. Người Nhật đặt lòng tin nhiều hơn vào những vấn đề khác - uy tín của công ty hay người đã tiến cử ứng viên.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) tuyển dụng Giao dịch viên tại Hải Phòng 30.11.2015Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) tuyển dụng Giao dịch viên tại Hải Phòng 30.11.2015

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế; - Hình thức ưa nhìn, tự tin, nhiệt huyết và chu đáo cẩn thận trong cung cấp dịch vụ giao dịch với khách hàng; - Nữ, 1.60m trở lên; - Không dị tật, không nói ngọng, nói lắp;

6 câu hỏi "bắt bài" tính cách ứng viên6 câu hỏi "bắt bài" tính cách ứng viên

Điều nhà tuyển dụng muốn biết là động lực khiến bạn làm việc chăm chỉ, đặc biệt nếu bạn là người tự tin vào khả năng của mình. Họ sẽ không phán xét tham vọng của một người bởi điều đó thuộc về quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, bạn cũng cần một chút khéo léo để dẫn dắt câu chuyện, tránh trường hợp khiến mọi người nghĩ bạn là người khắt khe hoặc tự tin thái quá.

Cách nâng cao hiệu quả tuyển dụngCách nâng cao hiệu quả tuyển dụng

Tìm được một người tài giỏi, phù hợp với yêu cầu của công ty không hề dễ dàng. Phải phối hợp việc phân tích thông tin ứng viên và sự chuẩn bị chu đáo cho các vòng phỏng vấn để quyết định cuối cùng được rõ ràng và chính xác. Đó là những nguyên tắc cơ bản để giành phần thắng trong cuộc chiến thu hút nhân tài trong thời đại ngày nay.

Lý giải các mô hình quản lý nhân lựcLý giải các mô hình quản lý nhân lực

Tất cả những người làm công tác quản lý đều có mối quan tâm đặc biệt cũng như có xu hướng đưa ra những phán đoán về tính cách của nhân viên. Thông qua những phán đoán này mà người quản lý đưa ra sách lược quản lý riêng cho từng mẫu người. Vậy phương pháp nghiên cứu để đưa ra những phán đoán như thế nào?

Tạo điều kiện cho sự sáng tạo của nhân viênTạo điều kiện cho sự sáng tạo của nhân viên

Hầu hết các công ty đều đưa ra câu khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" như là phương châm lao động và sáng tạo cho nhân viên và tổ chức. Thế nhưng thực tế, không ít các nhà quản lý chọn vế thứ 2 cho công ty mình. Tại sao vậy?

10 bí mật của sự thành công , bạn biết chưa?10 bí mật của sự thành công , bạn biết chưa?

Đã có rất nhiều những nghiên cứu, bài viết và giảng dạy về sự thành công. Một điều hoàn toàn chắc chắn: thành công của người này khác với thành công của người khác bởi vì mỗi người có một quan niệm khác nhau về thành công.

Mẹo nhỏ cho CEOMẹo nhỏ cho CEO

Nếu bạn đang phân vân điều gì làm nên một nhà lãnh đạo vĩ đại, chứ không chỉ dừng lại là nhà lãnh đạo xuất sắc, thì đây là một số mẹo có thể giúp bạn. Cuộc hành trình này của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn sẵn sàng như thế nào.

Lý do nhân viên của bạn xin nghỉ việc?Lý do nhân viên của bạn xin nghỉ việc?

Là một nhà quản lý, bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao cứ thời gian cuối năm, bạn lại nhận được nhiều lá đơn xin nghỉ việc của nhân viên? Và đầu năm mới, bạn lại đau đầu đi tìm nhân viên mới?

Điều gì làm nên tâm hồn của một lãnh đạo?Điều gì làm nên tâm hồn của một lãnh đạo?

Đó là sự khác biệt, niềm đam mê, lạc quan, khả năng thích ứng, khả năng lãnh đạo, tham vọng.

10 bí quyết thành công sếp nên nói nhưng sẽ không bao giờ nói ?10 bí quyết thành công sếp nên nói nhưng sẽ không bao giờ nói ?

Cathie Black, chủ bút tạp chí Hearst, đã chia sẻ cùng bạn đọc trẻ của bà những bí quyết thành công trong công việc. Mối quan hệ sếp-nhân viên luôn là mối bận tâm nhất của những người "sống" trong môi trường công việc.

Làm thế nào để trở thành "nhà quản lý của năm"Làm thế nào để trở thành "nhà quản lý của năm"

Bạn cần nghiêm túc với nhân viên, nhưng bạn lại không muốn bị xem là thiếu thân thiện. Bạn muốn chứng tỏ là có quyền lực, nhưng bạn cũng muốn để nhân viên có thể tự do đưa ra ý tưởng. Vậy hãy làm theo những gợi ý sau, bạn sẽ có cơ hội trở thành "nhà quản lý của năm".

Kinh nghiệm của nhà quản lý ngân sách bậc nhấtKinh nghiệm của nhà quản lý ngân sách bậc nhất

Peter Lynch được mệnh danh là nhà quản lý tiền số một trên thế giới. Ông đã phát triển Quỹ Magellan Fund từ 20 triệu đô la năm 1977 lên đến mức 14 tỉ đô la năm 1990.

Doanh nghiệp VN quản lý và sử dụng nhân tài: Thiếu định hướng rõ ràng và ổn địnhDoanh nghiệp VN quản lý và sử dụng nhân tài: Thiếu định hướng rõ ràng và ổn định

Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao đang là vấn đề nan giải đối với các DN VN cũng như nhiều nước trên thế giới. Làm thế nào để tuyển dụng và giữ chân người giỏi là nội dung cuộc hội thảo "Chiến tranh nhân tài" (17-18.4) do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) phối hợp với Tập đoàn SMR của Malaysia, Cty Đào tạo và Tư vấn quốc tế AITC tổ chức.

Tạo động lực cho hoạt động làm việc nhómTạo động lực cho hoạt động làm việc nhóm

Đa số những nhà quản lý đều nhầm lẫn rằng tiền là động lực chủ yếu tác động đến nhân viên của họ. Mặt khác, theo những khảo sát bởi nhiều công ty khác nhau, tiền được xếp vào hàng thứ năm hoặc bị hạ thấp bởi đa số ý kiến của nhân viên. Vì vậy nếu tiền không phải là thứ tốt nhất để thúc đẩy nhóm làm việc tốt, vậy là thứ gì?

Bài học nào từ sự biến mất của các tỷ phú MỹBài học nào từ sự biến mất của các tỷ phú Mỹ

Trong thập kỷ trước, danh sách những tỷ phú mà Tạp chí Forbes liệt kê hàng năm đã bị “Mỹ hóa” như chiếc bánh táo vậy. Bill Gates và Warrent Buffett đã giành nhau vị trí đứng đầu, tiếp sau đó là người sáng lập Tập đoàn Dell (mã chứng khoán niêm yết trên Nasdaq: DELL) Michael Dell, người sáng lập Oracle (ORCL - sàn Nasdaq) Larry Ellison, Chủ tịch Tập đoàn Las Vegas Sands (LVS - sàn NYSE) Sheldon Adelson.

2 lỗi CEO Trẻ phải tránh !2 lỗi CEO Trẻ phải tránh !

Việc thay đổi vai trò luôn chứa những cái bẫy khiến cho nhiều sếp mới lúng túng, thậm chí là mắc lỗi, nhất là với những sếp lần đầu được bổ nhiệm. Sự thay đổi này đòi hỏi ở bạn một sự điều chỉnh về mặt tư duy cho phù hợp với vai trò hiện tại. Điều này có thể nhận ra dễ dàng hơn khi phân tích cụ thể tính chất công việc của bạn trước và sau khi thăng chức.

1 phút hướng dẫn quản lý tăng trưởng dài hạn1 phút hướng dẫn quản lý tăng trưởng dài hạn

Ghi nhớ tất cả các kế hoạch và nghiên cứu khởi động công việc kinh doanh nho nhỏ của bạn ư? Hy vọng rằng cố gắng đó đã mang lại những kết quả ít nhất cũng đáp ứng sự trông đợi của bạn bấy lâu. Bây giờ bạn cần tích luỹ quá trình đầu tư nghiên cứu và phân tích đó để tiếp tục những bước thành công ngắn hạn trong tương lai.

13 nguyên tắc dành cho nhà lãnh đạo13 nguyên tắc dành cho nhà lãnh đạo

Dưới đây là 13 "nguyên tắc vàng" cho các nhà lãnh đạo hiện đại qua 13 câu nói đáng nhớ của những nhà lãnh đạo, diễn giả tài ba:

Bạn biết gì về Bản mô tả công việc thực sự của một người lãnh đạo?Bạn biết gì về Bản mô tả công việc thực sự của một người lãnh đạo?

Jack Welch: trụ cột vàng trong giới quản lý hiện nay, ông có 17 năm thành công xuất sắc tại công ty General Electric - một công ty nhận được sự hoan nghênh nhất ở Mỹ - và đã rút lui vào năm 2001. Welch đưa ra một bộ khung gồm 4 yếu tố để tạo nên một nhà lãnh đạo vĩ đại: năng lượng tích cực, khả năng tiếp sinh lực cho mọi người, khả năng rèn luyện bản thân để tập trung sự dũng cảm khi đưa ra các quyết định khó khăn, và khả năng thực thi.

Làm sao để được nhân viên tin cậy ?Làm sao để được nhân viên tin cậy ?

Ai cũng muốn được tin cậy. Làm sếp lại càng muốn được nhân viên tin, bởi có tin tưởng, thì họ mới làm tốt công việc của mình và gắn bó lâu dài với tổ chức. Nhưng làm thế nào để được họ tin?

Cạnh tranh nhân sự bằng môi trường làm việcCạnh tranh nhân sự bằng môi trường làm việc

Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN) dựa trên nền tảng con người. Theo ông Cao Tiến Vị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn, trong tình hình cạnh tranh nhân lực như hiện nay, nếu không tạo dựng được môi trường làm việc thân thiện, DN sẽ khó giữ được chân người tài.

Ngân Hàng TP Bank Tuyển Dụng Giao Dịch Viên Full time 2021 Ngân Hàng TP Bank Tuyển Dụng Giao Dịch Viên Full time 2021

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng hoặc tương đương • Ngoại hình khá. Nữ cao từ 1m58, Nam cao từ 1m68 trở lên. • Kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng bánhàng tốt • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện

m.me/tuyendungvn
Quản lý tìm việc| Hồ sơ đã đăng| Tạo HS tìm việc| Việc làm đã lưu| NTD của tôi| Hồ sơ cá nhân| Hướng dẫn| RSS
TUYỂN DỤNG VIỆT NAM
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH VIE VIỆT NAM - MS ĐKKD: 0106631862
do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hà Nội cấp ngày: 05/09/2014
Văn phòng GD: Tòa 101 Usilk City - Văn Khê - Hà Nội  
Email: tuyendungvietnam.com.vn@gmail.com
Chát với chúng tôi TẠI ĐÂY
© Copyright 2014. Tuyển dụng Việt Nam
            

Kết nối với Tuyển Dụng Việt Nam

icon icon icon icon icon icon icon

Ứng dụng di động

icon icon
Tim viec lam, viec lam, tuyen dung viet nam, tuyen dung, viec lam nhanh, tim viec lam them, tìm việc làm, viec lam them, sinh viên thực tập, việc làm bán thời gian, việc làm, tuyển dụng, tim viec ke toan, viec lam online, tìm việc nhanh, tuyen dụng nhanh, tim nhan su, tim viec nhanh, tìm nhân sự, tìm việc nhanh, ứng viên kinh doanh, ung vien kinh doanh, ngân hàng ứng viên, ngan hang ung vien, viec lam tot, việc làm tốt, nhân sự lương cao, tìm việc lương cao, tim viec luong cao, hướng nghiệp, du học, nhan vien kinh doanh, web tuyển dụng, việc làm tại hà nội, tìm việc tại TP HCM, Ngân hàng tuyển dụng , viec lam hot, kenh tuyen dụng ngan hang, tìm việc hành chính nhân sự, tìm việc 24h, việc làm 24h

Google+
Popup Trái
Popup Phải
icon