live chat

Điều khoản sử dụng & Quy định bảo mật

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng khi tham gia vào Tuyendungvietnam.com.vn;

 Tuyendungvietnam.com.vn là chuyên trang cung cấp thông tin của người lao động đang  có nhu cầu tìm việc tới Nhà tuyển dụng và Doanh nghiệp. Mọi thông tin do nhà tuyển dụng và người tìm việc tự đăng tải tại website. Chúng tôi đã cố gắng kiểm tra thông tin Ứng viên trước khi kích hoạt nội dung Hồ sơ, Nếu phát hiện thông tin xấu hoặc giả mạo thông tin của ứng viên khi đăng ký và tải lên hồ sơ, vui lòng báo ngay cho người quản trị website chúng tôi thông qua Hotline hoặc email của Tuyendungvietnam.com.vn. Chúng tôi khao khát xây dựng Tuyendungvietnam.com.vn là nơi lưu trữ - cung cấp thông tin của người lao động Việt Nam tới Doanh nghiệp, giúp Doanh Nghiệp Việt tiếp cận nhanh nhất với chi phí tiết kiệm nhất tới các Người Lao động đang có nhu cầu tìm việc làm.

Trước khi sử dụng Website Tuyendungvietnam.com.vn xin vui lòng đọc trang này một cách chi tiết. Nếu bạn không đồng ý với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra từ Tuyendungvietnam.com.vn, xin vui lòng ngưng ngay việc truy cập và sử dụng trang Tuyendungvietnam.com.vn. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Web www.tuyendungvietnam.com.vn xem như bạn đã chấp nhận những thỏa thuận, điều kiện và những điều khoản ràng buộc của Tuyendungvietnam.com.vn đưa ra.

Tuyendungvietnam.com.vn có thể thay đổi thoả thuận sử dụng theo từng thời kỳ để phù hợp với Quy Định Pháp Luật hiện hành mà không cần thông báo trước. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi những điều kiện này sẽ ràng buộc bạn và Tuyendungvietnam.com.vn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lý do nào. Thoả thuận sử dụng dịch vụ gồm những điều khoản sau:

Điều 1: Tất cả nội dung trang Web www.tuyendungvietnam.com.vn (Như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, hình tượng và nội dung) thuộc tài sản sở hữu trí tuệ được Pháp Luật Việt Nam bảo vệ. Bạn không được quyền dùng bất cứ biện pháp kỹ thuật nào để sao chép hoặc sửa chữa bất cứ nội dung nào tại Web Tuyendungvietnam.com.vn mà không được sự đồng ý của Tuyendungvietnam.com.vn.

Điều 2: Bạn không được gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, vi phạm thuần phong mỹ tục, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm những việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự và hình sự.

Điều 3: Bạn không được tải hồ sơ ứng viên giả mạo thông tin của người khác, mang tính chất quảng cáo, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ...

Điều 4:  Website Tuyendungvietnam.com.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn  gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ vi phạm hoặc xâm phạm tác quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp  pháp. Hoặc vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet và Luật Pháp Việt Nam.

Điều 5: Bạn không được quyền tuyên bố hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

Điều 6: Bạn chịu trách nhiệm lưu giữ bảo mật thông tin và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những sử dụng hoặc đăng ký do tài khoản của bạn tạo ra. Khi bị thất lạc hoặc mất thông tin cá nhân, bạn phải liên hệ ngay với Tuyendungvietnam.com.vn để được hỗ trợ.

Điều 7: Quyền duy nhất của bạn là khi không thỏa mãn chính sách, yêu cầu, thỏa thuận và hoạt động thực tiễn của Tuyendungvietnam.com.vn thì bạn vui lòng chấm dứt mọi truy cập và giao dịch của bạn với Tuyendungvietnam.com.vn ngay lập tức. Tuyendungvietnam.com.vn sẽ chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động của bạn mà không  cần bồi thường với bạn dưới hình thức nào.

Điều 8: Tuyendungvietnam.com.vn không thể xác định được người sử dụng thừa nhận  thực về chính mình, Tuyendungvietnam.com.vn không tham gia giao tiếp hoặc kiểm soát hành vi người sử dụng. Cho nên bạn không thể đòi hỏi bất cứ thiệt hại nào với Tuyendungvietnam.com.vn liên quan đến người sử dụng khác.

Điều 9: Tuyendungvietnam.com.vn không phải là Nhà Tuyển Dụng hoặc đại diện cho bất cứ Nhà Tuyển Dụng nào khác. Tuyendungvietnam.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong công việc lựa chọn của bạn với mọi lý do.

Điều 10: Tuyendungvietnam.com.vn không chịu trách nhiệm đối với bất cứ đường liên  kết đến các website nào khác từ Tuyendungvietnam.com.vn. Những liên kết này chỉ mang tính chất cung cấp như một tiện ích mà Tuyendungvietnam.com.vn mang lại cho bạn. Tuyendungvietnam.com.vn  không đại diện cho liên kết thứ ba và không đảm bảo rằng các nội dung, tính chính xác và những thiệt hại của những liên kết thứ ba mang lại cho bạn. Nếu bạn cố gắng liên kết thì đó là sự lựa chọn của bạn.

Điều 11: Tuyendungvietnam.com.vn không chứng nhận và đảm bảo rằng Tuyendungvietnam.com.vn hay, những liên kết sẽ hoạt động mà không có lỗi nào và máy chủ của nó là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. Nếu bạn sử dụng dịch vụ Tuyendungvietnam.com.vn dẫn đến nguy hại thay thế kỹ thuật hay dữ liệu riêng của bạn thì Tuyendungvietnam.com.vn sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những giá trị này.

Điều 12: Tuyendungvietnam.com.vn có quyền xóa bỏ thông tin Nhà tuyển dụng, hồ sơ ứng viên đăng tải lên - khóa tài khoản bất cứ lúc nào mà không phải báo trước hoặc bồi thường đối với các thông tin do người sử dụng cung cấp nếu thông  tin đó vi phạm một trong các điều khoản sử dụng website, không trung thực, Hồ sơ ứng viên giả mạo thông tin của người khác, vi phạm pháp luật, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, vi phạm hoặc không tuân thủ các qui định, thỏa thuận, hướng dẫn trên website này, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 13: Khi bạn vi phạm một trong các điều nêu trên Tuyendungvietnam.com.vn có quyền khóa tài khoản tạm thời hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn mà không hoàn trả ngày sử dụng và chi phí đã thanh toán.

Điều 14: Tuyendungvietnam.com.vn khẳng định rằng nội dung qui định truy cập Tuyendungvietnam.com.vn có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo sự thay đổi của Pháp Luật và hoàn cảnh Xã Hội & Quy chế hoạt động của Website: www.tuyendungvietnam.com.vn. Chúng tôi sẽ thông báo trên website khi có sự thay đổi.

Điều khoản kiểm duyệt tin là một phần không thể tách rời của bản thỏa thuận này.

Bản thỏa thuận này sẽ được quản lý và thực thi theo Quy Định Pháp Luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bản thỏa thuận này dành riêng cho bạn và Tuyendungvietnam.com.vn, bạn không thể chuyển quyền và nghĩa vụ của bạn cho bất kỳ ai . Khi bạn truy cập và sử dụng mọi tiện ích và dịch vụ từ Tuyendungvietnam.com.vn mặc nhiên xem như bạn đã đồng ý và ràng buộc với điều khoản này.

Mô tả chi tiết về quy định đăng thông tin trên website:

Quy định 1: Thông tin tài khoản nhà tuyển dụng

Điều 1.1: Bất kỳ một Nhà tuyển dụng nào đăng tin trên Cổng Tuyển dụng, Việc làm Tuyendungvietnam.com.vn dù với tư cách công ty, doanh nghiệp hay cá nhân đều phải khai báo trung thực, rõ ràng thông tin về tên, địa chỉ, giới thiệu và thông tin liên hệ của công ty, doanh nghiệp hay cá nhân đó.

Điều 1.2: Quý công ty, doanh nghiệp hay cá nhân khi đã chọn đăng tin trên Tuyendungvietnam.com.vn nghĩa là đã hoàn toàn đồng ý và phải thực hiện đúng với các điều khoản và quy định của Tuyendungvietnam.com.vn.

Quy định 2: Quyền và nghĩa vụ nhà tuyển dụng

Điều 2.1: Nhà tuyển dụng có quyền đăng tin tuyển dụng miễn phí lên trang Tuyendungvietnam.com.vn sau khi đã đăng ký tài khoản NTD và khai báo các thông tin cần thiết như quy định ở Điều 1.1.

Điều 2.2: Nhà tuyển dụng có quyền xóa tin đã đăng bằng cách liên hệ với  nhân viên của Tuyendungvietnam.com.vn để được hỗ trợ.

Điều 2.3: Nhà tuyển dụng phải tuôn thủ các quy định đăng tin của Tuyendungvietnam.com.vn gồm:

Điều 2.3.1: Nội dung tin đăng phải phù hợp với ngành nghề tuyển dụng. Đăng đúng thông tin mô tả, yêu cầu công việc và thông tin liên hệ ở đúng vị trí yêu cầu.

Điều 2.3.2: Thông tin đăng tuyển viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng anh, viết đúng chính tả, câu chữ rõ ràng, dễ hiểu, không sử dụng các ký tự đặc biệt %$*@...

Điều 2.3.3: Không đăng lặp lại một tin có nội dung tương tự nhau mà chưa hết hạn tuyển dụng, liên tục trong khoảng thời gian (hàng ngày, hàng  tuần…) trong cùng một hoặc nhiều ngành nghề. Nếu quá 1 tin giống nhau, Tuyendungvietnam.com.vn sẽ loại tin. Nếu tiếp tục đăng lại liên tục, Tuyendungvietnam.com.vn sẽ khóa tài khoản mà không cần báo trước. Điều này được áp dụng với tất cả các NTD trên Tuyendungvietnam.com.vn kể cả NTD có phí và miễn phí.

Điều 2.3.4: Người đăng tin tuyển dụng phải có trách nhiệm khai báo rõ ràng thông tin công ty, liên hệ ( địa chỉ, số điện thoại, email…). Không được spam tin với hình thức dùng một tài khoản để đăng các thông tin công ty, vị trí tuyển dụng khác nhau hoặc lợi dụng mua tài khoản của Tuyendungvietnam.com.vn để đăng tin tuyển dụng cho công ty khác, bán lại vị trí tin đăng của Tuyendungvietnam.com.vn cho công ty khác với giá rẻ hơn. Để tránh tình trạng một số các trung tâm môi giới, lừa đảo đăng tin nhằm trục lợi và hoạt động bất hợp pháp ảnh hưởng thương hiệu Tuyendungvietnam.com.vn nếu Tuyendungvietnam.com.vn phát hiện bất cứ tài khoản nào đăng ký nhằm mục đích này, chúng tôi sẽ khóa vĩnh viễn, công khai thông tin và thông báo ứng viên mà không cần báo trước.

Điều 2.3.5: Chức danh công việc phải đúng vị trí tuyển dụng (ví dụ: tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing…), không được thay thế bằng tên người tuyển dụng, tên công ty hay sử dụng những từ ngữ thu hút, lôi kéo như:

―HOT HOT, GẤP GẤP GẤP…,

Điều 2.3.6: Nội dung tin phải đúng với nhu cầu và yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Không dùng ký tự lạ, từ ngữ mang tính lôi kéo, gây tò mò, giật gân. Không đăng những thông tin trái với thuần phong mỹ tục, trái với quy định của Pháp luật Việt Nam.

Điều 2.3.7: Không lợi dụng đăng tin tuyển dụng để chèn thêm các thông tin nhằm mục đích SEO, PR, quảng cáo các sản phẩm khác.

Điều 2.3.8: NTD có nhu cầu tuyển dụng thật sự sẽ nghiêm túc trong việc cung cấp thông tin giới thiệu công ty, thông tin liên hệ (email công ty, số điện thoại cố định…) để ứng viên dễ dàng ứng tuyển và tạo sự tin tưởng.

Quy định 3: Các thông tin tuyển dụng bị cấm tại Tuyendungvietnam.com.vn.

Điều 3.1: Tuyendungvietnam.com.vn có quyền đóng tất cả thông tin tuyển dụng vi phạm những quy định có trong điều 2.

Điều 3.2: Tuyendungvietnam.com.vn có quyền loại bỏ, cấm vĩnh viễn những thông tin tuyển dụng, tài khoản công ty mà người dùng thông báo có hành vi gian trá, lừa đảo, trục lợi, làm trái quy định của pháp luật mà không cần báo trước.

Quy định 4: Các điều khoản chung Điều 4.1.  Điều khoản với trẻ nhỏ

Chúng tôi không cho phép người dưới 13 tuổi làm thành viên của Tuyendungvietnam.com.vn. Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị.

Điều 4.2. Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin Tài khoản

Tuyendungvietnam.com.vn cung cấp tính năng chỉnh sửa thông tin tài khoản thông qua trang cá nhân của thành viên. Thành viên có thể yêu cầu đóng hoặc xóa bỏ tài khoản của mình bằng cách liên hệ với BQT Tuyendungvietnam.com.vn. Nội dung hoặc các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho Tuyendungvietnam.com.vn không nằm trong tài  khoản cá nhân của thành viên, chẳng hạn tin đã đăng hoặc dữ liệu về thông tin công ty, thông tin cá nhân, có thể tiếp tục nằm trên website của Tuyendungvietnam.com.vn hay một số các trang tìm kiếm khác (nếu có) ngay cả khi tài khoản và thông tin của bạn đã bị xóa.

Điều 4.3. Thay đổi điều khoản

Tuyendungvietnam.com.vn có thể thay đổi các điều khoản của Quy định này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên trang của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ e-mail mà thành viên đã cung cấp và được đặt trong thiết lập người dùng của mỗi tài khoản.

Điều 4.4: Tuyendungvietnam.com.vn  với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang việc làm này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước.

Điều 4.5: Tuyendungvietnam.com.vn có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Tuyendungvietnam.com.vn sau những sửa đổi đó, thành viên mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

Điều 4.6. Từ chối bảo đảm

Tuyendungvietnam.com.vn không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn về việc bảo mật những thông tin khi người dùng đăng ký thành viên trên Tuyendungvietnam.com.vn. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn  đến việc Dữ liệu bị tiết lộ.Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiếtlộ.

Điều 4.7. Sự đồng ý của bạn

Khi sử dụng dịch vụ của Tuyendungvietnam.com.vn, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Quy định này. Chúng tôi hoạt động hoàn  toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam .Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ củaTuyendungvietnam.com.vn.

Điều 4.8. Thông tin tài khoản

Trong trường hợp Nhà tuyển dụng phát hiện có thông tin tuyển dụng, thông tin tài khoản trên trang Tuyendungvietnam.com.vn nhưng nhận thấy đó không phải là thông tin chính xác, không phải là thông tin của công ty. Quý công ty vui lòng liên hệ với Tuyendungvietnam.com.vn và xác thực thông tin (Xác thực thông tin bằng cách gửi email từ email của công ty hoặc số điện thoại của công ty). Sau khi nhận được phản hồi của khách hàng, Tuyendungvietnam.com.vn sẽ hợp tác kiểm tra thông tin và giải quyết sớm nhất tránh những ảnh hưởng không đáng có mà công ty gặp phải (nếu có).

-                 Công cụ Quản lý dịch vụ:

Khi mỗi khách hàng click đăng ký mua dịch vụ trên trang Tuyendungvietnam.com.vn, hệ thống quản trị mặc định trả yêu cầu dịch vụ của thành viên về cho Bộ phận kiểm soát  thông tin. Bộ phận kiểm soát sẽ xem xét nhu cầu dịch vụ của khách hàng, hồ sơ  thông tin khách hàng tiếp đó phân công nhân viên chăm sóc khách hàng, gọi điện lại xác nhận đơn hàng, đồng thời tư vấn và hướng dẫn thủ tục. Những đơn vị hoặc cá nhân làm môi giới, đa cấp, hoặc nằm trong danh sách những Nhà tuyển dụng bị phản ánh về việc thu phí ứng viên khi ứng tuyển sẽ không được quyền mua dịch vụ và sử dụng dịch vụ (cả có phí và miễn phí) trên Tuyendungvietnam.com.vn.


QUY ĐỊNH BẢO MẬT


Tuyendungvietnam.com.vn tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Xin hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi. Nếu bạn không chấp thuận bản quy định bảo mật này, xin đừng truy cập vào trang Website Tuyendungvietnam.com.vn

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng trang Web này có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

I. Mật khẩu và bảo mật

 Khi bạn đăng ký sử dụng trang web Tuyendungvietnam.com.vn, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản có mật khẩu. Chúng tôi khuyến nghị bạn giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ ai.Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tới số hotline (024)66840555

 Khi Tuyendungvietnam.com.vn phát hiện bạn có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Tuyendungvietnam.com.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể khóa tài khoản của bạn.

 Khi bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng.

 Trường hợp bạn mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Tuyendungvietnam.com.vn, bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh và chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Tuyendungvietnam.com.vn trong trường hợp Tuyendungvietnam.com.vn có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website Tuyendungvietnam.com.vn có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

II. Thông tin và dữ liệu người sử dụng

Bằng việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng dịch vụ tại trang web Tuyendungvietnam.com.vn, bạn đồng ý để Tuyendungvietnam.com.vn, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc công ty TNHH MTV VIE Việt Nam có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website Tuyendungvietnam.com.vn, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi có về bạn thông qua quá trình bạn đăng ký hoặc sử dụng Cookies để lưu và theo dõi thông tin về bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

(Giải nghĩa Cookies: Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Thông qua cookie:

(1) Chúng tôi nắm được các thông tin từ bạn tại lần cuối cùng của bạn truy cập website.

(2) Lưu theo yêu cầu của bạn hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi

(3) Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này.)

Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tuyển dụng của Tuyendungvietnam.com.vn. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website Tuyendungvietnam.com.vn hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Siêu Việt, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty CP TNHH MTV VIE VIỆT NAM. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website Tuyendungvietnam.com.vn hay các tài sản khác của Công ty TNHH MTV VIE VIỆT NAM.

Để là cầu nối giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc, hồ sơ của Người tìm việc và Thông tin tuyển dụng của Nhà tuyển dụng được hiển thị trên website Tuyendungvietnam.com.vn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu một bên thứ 3 cố tình lấy thông tin của người dùng bất hợp pháp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi. Bên thứ 3 sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và xâm phạm tài sản của chúng tôi (bao gồm tất cả các nội dung trên website Tuyển dụng Việt Nam). Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

III. Bạn có thể truy cập, cập nhật và xóa thông tin của bạn như thế nào?

 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi bạn đăng nhập vào website Tuyendungvietnam.com.vn.
“Kết nối và chia sẻ thành công với cộng đồng Nhân sự Việt Nam”

 

1. Lịch sử hình thành

 

Được thành lập từ một dự án được ấp ủ rất lâu của những chuyên gia hàng đầu trong ngành Nhân sự Việt Nam, Tuyendungvietnam.com.vn đã từng bước trở thành cầu nối vững chắc giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự trực tuyến. Qua đó, nhà tuyển dụng sẽ  hài lòng với việc tìm được ứng viên phù hợp nhu cầu, còn người tìm việc sẽ thỏa mãn với khát vọng vươn tới đỉnh cao sự nghiệp.

 

Trong quá trình phát triển, Tuyendungvietnam.com.vn đã không ngừng nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Cùng với đó, là sự chuyên cần của đội ngũ nhân viên, chuyên viên luôn đặt lợi ích, sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Họ là những chuyên gia trong thị trường nguồn lao động, được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều năm kinh nghiệm, hiểu và yêu nghề sâu sắc. Họ đã giúp chúng tôi luôn tự tin cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất. Chính các yếu tố đó đã đưa Tuyendungvietnam.com.vn trở thành một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu của Việt Nam.

 

2. Phương châm kinh doanh

                                  

Tuyendungvietnam.com.vn đã nỗ lực không ngừng để tạo ra mối liên kết, kết nối các doanh nghiệp đang khao khát nguồn nhân lực chất lượng với các ứng cử viên sáng giá nhất.

 Đối với nhà tuyển dụng, chúng tôi tiến hành tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng thực tế, tư vấn cho khách hàng phương pháp tuyển dụng hiệu quả nhất.

 Đối với ứng viên, chúng tôi luôn cung cấp, và cập nhật thường xuyên thông tin tuyển dụng mới nhất từ các doanh nghiệp, với sự đa dạng về lĩnh vực, ngành nghề cũng như vị trí cấp bậc,  đây sẽ là nguồn việc làm vô cùng phong phú, tạo nhiều cơ hội cho ứng viên.

 

3. Dịch vụ của Tuyendungvietnam.com.vn

 Hiện tại Tuyển dụng Việt Nam đang miễn phí cho khách hàng các tiện ịch tìm kiếm ứng viên, đăng thông tin tuyển dụng và những hiệu ứng đặc biệt làm nổi bật tin tuyển dụng cũng như chứng thực sự tin tưởng của Người tìm việc với Nhà tuyển dụng.

 

4. Khách hàng của chúng tôi:

 

Hiện nay chúng tôi có trên 500 khách hàng thân thiết từ các tập đoàn đa quốc gia, các công ty lớn trong nước sử dụng dịch vụ của Tuyendungvietnam.com.vn, và hơn 1.000 công ty cam kết sử dụng dịch vụ tuyển dụng trực tuyển qua Tuyendungvietnam.com.vn.vn. Đây chính là minh chứng cho chất lượng dịch vụ và sự phấn đấu không ngừng của chúng tôi trong thời gian qua.


           Hiện nay, chúng tôi đã và đang hướng mọi nỗ lực vào việc cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút ngày càng nhiều ứng viên xuất sắc, kết nối tốt hơn mục tiêu nghề nghiệp. Để tri ân quý khách hàng, Tuyển dụng Việt Nam cam kết phát triển, phấn đầu không ngừng để trở thành công ty tuyển dụng uy tín, người bạn đồng hành cùng quý doanh nghiệp và người lao động trong quá trình phát triển.

 

Liên hệ:

TUYỂN DỤNG VIỆT NAM
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH VIE VIỆT NAM - MS ĐKKD: 0106631862
do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hà Nội cấp ngày: 05/09/2014
Văn phòng GD: Tòa 101 Usilk City - Văn Khê - Hà Nội  
Điện thoại: (04) 66 840 555 - Email: tuyendungvietnam.com.vn@gmail.com

 

icon Tìm nhanh ứng viên
Quảng cáo 2
Video tuyển dụng
Tìm ứng viên theo tính chất
Cẩm nang tuyển dụng
Tìm hiểu về quy trình tuyển dụng vào ngân hàng - BIDVTìm hiểu về quy trình tuyển dụng vào ngân hàng - BIDV

- Phần 1: IQ: 10 câu - Phần 2: Hiểu biết về BIDV, kiến thức xã hội: 5 - 10 câu => Từ đợt 2/2016 – 2017 không xuất hiện phần câu hỏi này - Phần 3: Vi mô, vĩ mô: 10 câu

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH NỘP HỒ SƠ VÀO BIDV NĂM 2018HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH NỘP HỒ SƠ VÀO BIDV NĂM 2018

Hiện tại, theo Quy định, BIDV chỉ yêu cầu Ứng viên có Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng, không nói cụ thể quy định như thế nào. Trong khi đó, tại Danh mục Hồ sơ cần phải nộp, BIDV vẫn yêu cầu ứng viên Nộp Chứng chỉ Tin học => Vì vậy, có cái nào quất cái đó, BẮT BUỘC phải nộp CHỨNG CHỈ TIN HỌC cho chắc chắn. Nếu không có, bạn xử lý “linh hoạt” nhé (Tự hiểu ^^)

Cẩm nang tuyển dụng việc làm với người NhậtCẩm nang tuyển dụng việc làm với người Nhật

Khi một người Nhật được một công ty Nhật tuyển dụng, họ có thể sẽ không nhận được một bản miêu tả công việc chính xác; nhân viên mới có thể thậm chí không biết lương và phúc lợi của họ sẽ thế nào, một tình thế mà không mấy người phương Tây cảm thấy thoải mái. Người phương Tây muốn lời hứa phải được nói rõ ràng. Người Nhật đặt lòng tin nhiều hơn vào những vấn đề khác - uy tín của công ty hay người đã tiến cử ứng viên.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) tuyển dụng Giao dịch viên tại Hải Phòng 30.11.2015Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) tuyển dụng Giao dịch viên tại Hải Phòng 30.11.2015

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế; - Hình thức ưa nhìn, tự tin, nhiệt huyết và chu đáo cẩn thận trong cung cấp dịch vụ giao dịch với khách hàng; - Nữ, 1.60m trở lên; - Không dị tật, không nói ngọng, nói lắp;

6 câu hỏi "bắt bài" tính cách ứng viên6 câu hỏi "bắt bài" tính cách ứng viên

Điều nhà tuyển dụng muốn biết là động lực khiến bạn làm việc chăm chỉ, đặc biệt nếu bạn là người tự tin vào khả năng của mình. Họ sẽ không phán xét tham vọng của một người bởi điều đó thuộc về quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, bạn cũng cần một chút khéo léo để dẫn dắt câu chuyện, tránh trường hợp khiến mọi người nghĩ bạn là người khắt khe hoặc tự tin thái quá.

Cách nâng cao hiệu quả tuyển dụngCách nâng cao hiệu quả tuyển dụng

Tìm được một người tài giỏi, phù hợp với yêu cầu của công ty không hề dễ dàng. Phải phối hợp việc phân tích thông tin ứng viên và sự chuẩn bị chu đáo cho các vòng phỏng vấn để quyết định cuối cùng được rõ ràng và chính xác. Đó là những nguyên tắc cơ bản để giành phần thắng trong cuộc chiến thu hút nhân tài trong thời đại ngày nay.

Lý giải các mô hình quản lý nhân lựcLý giải các mô hình quản lý nhân lực

Tất cả những người làm công tác quản lý đều có mối quan tâm đặc biệt cũng như có xu hướng đưa ra những phán đoán về tính cách của nhân viên. Thông qua những phán đoán này mà người quản lý đưa ra sách lược quản lý riêng cho từng mẫu người. Vậy phương pháp nghiên cứu để đưa ra những phán đoán như thế nào?

Tạo điều kiện cho sự sáng tạo của nhân viênTạo điều kiện cho sự sáng tạo của nhân viên

Hầu hết các công ty đều đưa ra câu khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" như là phương châm lao động và sáng tạo cho nhân viên và tổ chức. Thế nhưng thực tế, không ít các nhà quản lý chọn vế thứ 2 cho công ty mình. Tại sao vậy?

10 bí mật của sự thành công , bạn biết chưa?10 bí mật của sự thành công , bạn biết chưa?

Đã có rất nhiều những nghiên cứu, bài viết và giảng dạy về sự thành công. Một điều hoàn toàn chắc chắn: thành công của người này khác với thành công của người khác bởi vì mỗi người có một quan niệm khác nhau về thành công.

Mẹo nhỏ cho CEOMẹo nhỏ cho CEO

Nếu bạn đang phân vân điều gì làm nên một nhà lãnh đạo vĩ đại, chứ không chỉ dừng lại là nhà lãnh đạo xuất sắc, thì đây là một số mẹo có thể giúp bạn. Cuộc hành trình này của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn sẵn sàng như thế nào.

Lý do nhân viên của bạn xin nghỉ việc?Lý do nhân viên của bạn xin nghỉ việc?

Là một nhà quản lý, bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao cứ thời gian cuối năm, bạn lại nhận được nhiều lá đơn xin nghỉ việc của nhân viên? Và đầu năm mới, bạn lại đau đầu đi tìm nhân viên mới?

Điều gì làm nên tâm hồn của một lãnh đạo?Điều gì làm nên tâm hồn của một lãnh đạo?

Đó là sự khác biệt, niềm đam mê, lạc quan, khả năng thích ứng, khả năng lãnh đạo, tham vọng.

10 bí quyết thành công sếp nên nói nhưng sẽ không bao giờ nói ?10 bí quyết thành công sếp nên nói nhưng sẽ không bao giờ nói ?

Cathie Black, chủ bút tạp chí Hearst, đã chia sẻ cùng bạn đọc trẻ của bà những bí quyết thành công trong công việc. Mối quan hệ sếp-nhân viên luôn là mối bận tâm nhất của những người "sống" trong môi trường công việc.

Làm thế nào để trở thành "nhà quản lý của năm"Làm thế nào để trở thành "nhà quản lý của năm"

Bạn cần nghiêm túc với nhân viên, nhưng bạn lại không muốn bị xem là thiếu thân thiện. Bạn muốn chứng tỏ là có quyền lực, nhưng bạn cũng muốn để nhân viên có thể tự do đưa ra ý tưởng. Vậy hãy làm theo những gợi ý sau, bạn sẽ có cơ hội trở thành "nhà quản lý của năm".

Kinh nghiệm của nhà quản lý ngân sách bậc nhấtKinh nghiệm của nhà quản lý ngân sách bậc nhất

Peter Lynch được mệnh danh là nhà quản lý tiền số một trên thế giới. Ông đã phát triển Quỹ Magellan Fund từ 20 triệu đô la năm 1977 lên đến mức 14 tỉ đô la năm 1990.

Doanh nghiệp VN quản lý và sử dụng nhân tài: Thiếu định hướng rõ ràng và ổn địnhDoanh nghiệp VN quản lý và sử dụng nhân tài: Thiếu định hướng rõ ràng và ổn định

Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao đang là vấn đề nan giải đối với các DN VN cũng như nhiều nước trên thế giới. Làm thế nào để tuyển dụng và giữ chân người giỏi là nội dung cuộc hội thảo "Chiến tranh nhân tài" (17-18.4) do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) phối hợp với Tập đoàn SMR của Malaysia, Cty Đào tạo và Tư vấn quốc tế AITC tổ chức.

Tạo động lực cho hoạt động làm việc nhómTạo động lực cho hoạt động làm việc nhóm

Đa số những nhà quản lý đều nhầm lẫn rằng tiền là động lực chủ yếu tác động đến nhân viên của họ. Mặt khác, theo những khảo sát bởi nhiều công ty khác nhau, tiền được xếp vào hàng thứ năm hoặc bị hạ thấp bởi đa số ý kiến của nhân viên. Vì vậy nếu tiền không phải là thứ tốt nhất để thúc đẩy nhóm làm việc tốt, vậy là thứ gì?

Bài học nào từ sự biến mất của các tỷ phú MỹBài học nào từ sự biến mất của các tỷ phú Mỹ

Trong thập kỷ trước, danh sách những tỷ phú mà Tạp chí Forbes liệt kê hàng năm đã bị “Mỹ hóa” như chiếc bánh táo vậy. Bill Gates và Warrent Buffett đã giành nhau vị trí đứng đầu, tiếp sau đó là người sáng lập Tập đoàn Dell (mã chứng khoán niêm yết trên Nasdaq: DELL) Michael Dell, người sáng lập Oracle (ORCL - sàn Nasdaq) Larry Ellison, Chủ tịch Tập đoàn Las Vegas Sands (LVS - sàn NYSE) Sheldon Adelson.

2 lỗi CEO Trẻ phải tránh !2 lỗi CEO Trẻ phải tránh !

Việc thay đổi vai trò luôn chứa những cái bẫy khiến cho nhiều sếp mới lúng túng, thậm chí là mắc lỗi, nhất là với những sếp lần đầu được bổ nhiệm. Sự thay đổi này đòi hỏi ở bạn một sự điều chỉnh về mặt tư duy cho phù hợp với vai trò hiện tại. Điều này có thể nhận ra dễ dàng hơn khi phân tích cụ thể tính chất công việc của bạn trước và sau khi thăng chức.

1 phút hướng dẫn quản lý tăng trưởng dài hạn1 phút hướng dẫn quản lý tăng trưởng dài hạn

Ghi nhớ tất cả các kế hoạch và nghiên cứu khởi động công việc kinh doanh nho nhỏ của bạn ư? Hy vọng rằng cố gắng đó đã mang lại những kết quả ít nhất cũng đáp ứng sự trông đợi của bạn bấy lâu. Bây giờ bạn cần tích luỹ quá trình đầu tư nghiên cứu và phân tích đó để tiếp tục những bước thành công ngắn hạn trong tương lai.

13 nguyên tắc dành cho nhà lãnh đạo13 nguyên tắc dành cho nhà lãnh đạo

Dưới đây là 13 "nguyên tắc vàng" cho các nhà lãnh đạo hiện đại qua 13 câu nói đáng nhớ của những nhà lãnh đạo, diễn giả tài ba:

Bạn biết gì về Bản mô tả công việc thực sự của một người lãnh đạo?Bạn biết gì về Bản mô tả công việc thực sự của một người lãnh đạo?

Jack Welch: trụ cột vàng trong giới quản lý hiện nay, ông có 17 năm thành công xuất sắc tại công ty General Electric - một công ty nhận được sự hoan nghênh nhất ở Mỹ - và đã rút lui vào năm 2001. Welch đưa ra một bộ khung gồm 4 yếu tố để tạo nên một nhà lãnh đạo vĩ đại: năng lượng tích cực, khả năng tiếp sinh lực cho mọi người, khả năng rèn luyện bản thân để tập trung sự dũng cảm khi đưa ra các quyết định khó khăn, và khả năng thực thi.

Làm sao để được nhân viên tin cậy ?Làm sao để được nhân viên tin cậy ?

Ai cũng muốn được tin cậy. Làm sếp lại càng muốn được nhân viên tin, bởi có tin tưởng, thì họ mới làm tốt công việc của mình và gắn bó lâu dài với tổ chức. Nhưng làm thế nào để được họ tin?

Cạnh tranh nhân sự bằng môi trường làm việcCạnh tranh nhân sự bằng môi trường làm việc

Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN) dựa trên nền tảng con người. Theo ông Cao Tiến Vị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn, trong tình hình cạnh tranh nhân lực như hiện nay, nếu không tạo dựng được môi trường làm việc thân thiện, DN sẽ khó giữ được chân người tài.

Ngân Hàng TP Bank Tuyển Dụng Giao Dịch Viên Full time 2021 Ngân Hàng TP Bank Tuyển Dụng Giao Dịch Viên Full time 2021

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng hoặc tương đương • Ngoại hình khá. Nữ cao từ 1m58, Nam cao từ 1m68 trở lên. • Kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng bánhàng tốt • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện

m.me/tuyendungvn
Quản lý tìm việc| Hồ sơ đã đăng| Tạo HS tìm việc| Việc làm đã lưu| NTD của tôi| Hồ sơ cá nhân| Hướng dẫn| RSS
TUYỂN DỤNG VIỆT NAM
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH VIE VIỆT NAM - MS ĐKKD: 0106631862
do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hà Nội cấp ngày: 05/09/2014
Văn phòng GD: Tòa 101 Usilk City - Văn Khê - Hà Nội  
Email: tuyendungvietnam.com.vn@gmail.com
Chát với chúng tôi TẠI ĐÂY
© Copyright 2014. Tuyển dụng Việt Nam
            

Kết nối với Tuyển Dụng Việt Nam

icon icon icon icon icon icon icon

Ứng dụng di động

icon icon
Tim viec lam, viec lam, tuyen dung viet nam, tuyen dung, viec lam nhanh, tim viec lam them, tìm việc làm, viec lam them, sinh viên thực tập, việc làm bán thời gian, việc làm, tuyển dụng, tim viec ke toan, viec lam online, tìm việc nhanh, tuyen dụng nhanh, tim nhan su, tim viec nhanh, tìm nhân sự, tìm việc nhanh, ứng viên kinh doanh, ung vien kinh doanh, ngân hàng ứng viên, ngan hang ung vien, viec lam tot, việc làm tốt, nhân sự lương cao, tìm việc lương cao, tim viec luong cao, hướng nghiệp, du học, nhan vien kinh doanh, web tuyển dụng, việc làm tại hà nội, tìm việc tại TP HCM, Ngân hàng tuyển dụng , viec lam hot, kenh tuyen dụng ngan hang, tìm việc hành chính nhân sự, tìm việc 24h, việc làm 24h

Google+
Popup Trái
Popup Phải
icon